Covid-19 Richtlijnen

Met ingang van vrijdag 25 februari zijn alle beperkingen, inclusief de QR-code, voor alle concerten vervallen.

Wat zijn de actuele richtlijnen?
De actuele richtlijnen vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.

Ventilatie Cunerakerk
Wij hebben een risicotaxatie laten uitvoeren specifiek voor de Cunerakerk via www.eerstehulpbijventilatie.nl 
De uitkomst van deze berekening vindt u hieronder.