Covid-19 Richtlijnen

Hoe kan ik kaarten kopen voor de concerten?
Kaarten zijn te verkrijgen via onze website. In de concertagenda ziet u welke concerten er de komende tijd op het programma staan. De concerten zijn ongeplaceerd.  U kunt uitsluitend kiezen voor e-tickets. Deze print u – bij voorkeur – uit voorafgaand aan uw concertbezoek of u toont het e-ticket op uw mobiele telefoon. Zet dan wel de helderheid van uw scherm op maximaal.

Krijg ik restitutie als op basis van de richtlijnen van het RIVM een concert geen doorgang vindt?
Indien een concert geen doorgang kan vinden dan wordt uw kaart geannuleerd en het eventueel al betaalde bedrag teruggestort.

Krijg ik restitutie als ik vanwege corona gerelateerde klachten het concert niet kan bijwonen?
U kunt uw kaart(en) annuleren. Het eventueel betaalde bedrag wordt teruggestort.

Hoeveel mensen laten jullie toe in de kerk?
We kunnen 100 bezoekers verwelkomen. Dit is exclusief de musici en de medewerkers van Klassiek aan de Rijn. Dit aantal is gebaseerd op een veilige bezetting waarin wij de 1,5 meter afstand hanteren.

Vanaf welk moment zijn de deuren geopend?
De deuren gaan 45 minuten voordat het concert begint open.

Hoe ziet de opstelling van banken en stoelen in de kerk eruit?
U vindt in de kerk de vertrouwde rijen banken en stoelen er rij voorzien van de letter B of C (om en om). Wij verzoeken u plaats te nemen in de rijen met de letter B. Bezoekers die met elkaar een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten. Tussen twee bezoekers of huishoudens worden steeds drie lege plaatsen/stoelen (minimaal 1,5 meter) vrijgehouden. Het is van belang dat bezoekers bij het betreden van de kerk de aanwijzingen van de medewerkers volgen.

Hoe wordt mijn kaartje gecontroleerd?
Bij de kaartcontrole wordt uw e-ticket op veilige wijze gecontroleerd.

Hoe vind ik mijn plaats in de kerk?
De concerten zijn niet geplaceerd, uitgezonderd de plaatsen voor Vrienden van Klassiek aan de Rijn. Bezoekers worden door onze medewerkers ter plekke naar hun plaats gewezen op volgorde van binnenkomst. Het is van belang dat bezoekers bij het betreden van de kerk de aanwijzingen van de medewerkers volgen. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om alle bezoekers te begeleiden naar hun plaats en te zorgen voor een goede doorstroom.

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten?
Bezoekers die met elkaar een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten. Dit gaat op basis van vertrouwen. Wij kunnen niet controleren of bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren.

Hoe beweegt het publiek zich door de Cunerakerk?
Vanaf de ingang onder de toren zijn er in de kerk eenrichtingsroutes van en in de kerkzaal, waardoor bezoekers elkaar niet hoeven te kruisen. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om alle bezoekers te begeleiden en te zorgen voor een goede doorstroom. Wij zorgen ervoor dat deuren in het gebouw zoveel mogelijk openstaan, zodat u als bezoeker geen deurklinken hoeft aan te raken. Op verschillende plaatsen in de kerk wordt het publiek eraan herinnerd zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. We vragen onze bezoekers om altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Blijft de Cunerakerk toegankelijk voor bezoekers met een beperking?
Tijdens de concerten waarbij de coronamaatregelen van toepassing zijn, is de Cunerakerk gewoon toegankelijk voor bezoekers met een beperking. Voor deze concerten koopt u een regulier ticket, op de avond van het concert wordt voor u een geschikte plaats in de kerk gezocht.

Kan mij de toegang tot het concert geweigerd worden?
Bij het kopen van een concertkaart gaan bezoekers, in aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden, akkoord met onze hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten. Volgens de RIVM-richtlijnen worden bezoekers geacht thuis te blijven bij gezondheidsklachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest of verhoging.

Is de garderobe geopend?
Nee, de garderobe is niet geopend. U kunt uw jas mee de zaal in nemen.

Zijn de wc’s te gebruiken?
Ja, de wc’s zijn open. Natuurlijk wordt van iedereen verwacht voldoende afstand te bewaren tot elkaar. Onze medewerkers zullen hier op letten. Handen kunnen gewassen worden met desinfecterende zeep en papieren wegwerphanddoekjes. Ook is er desinfecterend schoonmaakmiddel aanwezig om – indien gewenst – zelf de wc te kunnen reinigen.

Heeft het concert een pauze?
Afhankelijk van de lengte van het programma is er wel of geen pauze.

Kan ik tijdens het concert de kerk verlaten?
Het is mogelijk om tijdens het concert de kerk te verlaten. Helaas is het niet mogelijk om hierna weer in de kerk terug te keren.

Is er catering aanwezig?
Voor aanvang van het concert is er geen catering. Tijdens de pauze is catering wel mogelijk. De procedure is als volgt. Onze medewerkers vragen u te blijven zitten, waarna u wordt uitgenodigd om uw drankje op te halen bij het uitgiftepunt. Met uw drankje gaat u terug naar uw plaats. Aan het einde van de pauze / concert wordt het lege servies opgehaald. Ook bij het uitgiftepunt dient u 1,5 meter afstand te bewaren.

Kan ik na het concert nog even napraten in de kerk?
Wij verzoeken u na het concert te blijven zitten totdat u op aanwijzing van onze medewerkers de kerk kunt verlaten. U verlaat de kerk via een duidelijk aangegeven eenrichtingsroute. U dient de kerk direct te verlaten, helaas is het niet mogelijk om nog even in de kerk na te praten.

Is het dragen van een mondkapje verplicht?
Nee, het is niet verplicht om een mondkapje te dragen bij een bezoek aan onze concerten.

Zijn er mondkapjes beschikbaar in de Cunerakerk?
Nee, wij verstrekken geen mondkapjes. Mocht u gebruik willen maken van een mondkapje, dan kunt u deze zelf meebrengen.