Geefwet

Belastingvoordeel via de Geefwet

Klassiek aan de Rijn is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Steunt u ons structureel met een gift voor vijf jaar, dan is deze voor 125% aftrekbaar door middel van de Geefwet. Dit is makkelijk te regelen door het invullen van een overeenkomst met Klassiek aan de Rijn. Wij helpen u graag.

Zo werkt het
Doet u een periodieke schenking voor de duur van 5 jaar, dan kunt u uw gift volledig aftrekken door middel van de Geefwet. Omdat Klassiek aan de Rijn een culturele ANBI is trekt u zelfs 125% van uw gift van uw belastingaangifte af (bij een maximum schenking van € 5.000). Voor een periodieke schenking hoeft u niet meer naar de notaris. U sluit een schriftelijke overeenkomst met Klassiek aan de Rijn af, waarvoor wij u de formulieren opsturen.

Rekenvoorbeeld
Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u in uw opgave aan de belasting verhogen tot 125 %, dan is uw aftrekpost € 1.250. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 van de fiscus € 650 terug. Een gift van € 1.000 kost u dan € 350.
Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Valt u bijvoorbeeld in het 42% belastingtarief, dan kost een gift van € 1.000 u slechts € 475.

Het enige wat u hoeft te doen is een formulier invullen.

Eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% en tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

Aftrek bedrijfsgiften
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag tot 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting mag 1,5 maal het bedrag van de gift worden afgetrokken, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Contact
Wij sturen u graag een formulier waarmee u een periodieke schenking voor vijf jaar vastlegt. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via telefoonnummer 0317 – 61 85 13 of via e-mail: info@klassiekaanderijn.nl.