Profielschets secretaris

OVER KLASSIEK AAN DE RIJN
Klassiek aan de Rijn organiseert ieder seizoen een gevarieerd programma van klassieke muziek. Thuisbasis is de historische Cunerakerk in Rhenen. De Cunerakerk heeft een mooie akoestiek waarin vele soorten klassieke muziek tot hun recht komen. De stichting is in 2009 opgericht. De brede programmering van zowel kamermuziek, pianorecitals, vocale ensembles als passies startte in seizoen 2011/2012.
De organisatie bestaat op dit moment uit een bestuur van vijf leden. Door het aftreden van een van de bestuursleden is er ruimte voor een nieuw bestuurslid; bij voorkeur iemand met een netwerk in het culturele leven in Rhenen én in de kamermuziekwereld. Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij in staat is bij te dragen aan de doelstelling van de stichting om jaarlijks een podium te creëren voor klassieke muziek in de regio.

PROFIELSCHETS SECRETARIS
Het bestuurslid voldoet bij voorkeur aan de onderstaande maatstaven en competenties.

Maatstaven:

 • Beschikt over voldoende tijd voor de uitoefening van het bestuurslidmaatschap
 • Heeft affiniteit met de culturele sector in het algemeen en kamermuziek in het bijzonder
 • Is woonachting in de omgeving van Rhenen of is bereid om periodiek naar Rhenen af te reizen voor de bestuursvergaderingen
 • Kan aanwezig zijn bij de concerten

Competenties:

 • Heeft kennis van, en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Heeft een helikopterview en analytisch vermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden)
 • Heeft ervaring met het werken in een team
 • Beschikt over specifieke kennis op het gebied van kamermuziek
 • Kan de organisatie extern vertegenwoordigen
 • Kan een onafhankelijke positie innemen, zodat alle belangen binnen het besluitvormingsproces goed kunnen worden afgewogen
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen
 • Heeft ervaring met het maken van (beknopte) notulen

De functie van bestuurslid van Klassiek aan de Rijn is een onbezoldigde functie. Naast het besturen wordt van bestuursleden ook verwacht dat zij meehelpen met de logistieke zaken rond de concerten, zoals kaartcontrole, op- en afbouwen podium, klaar zetten en opruimen stoelen en schoonmaak. Er zijn per seizoen 12 concerten meestal op de zaterdagavond. Bestuursvergaderingen zijn beperkt tot ongeveer vier per jaar. Incidenteel zijn er representatieve verplichtingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons e- mailadres info@klassiekaanderijn.nl of bellen naar 0317 61 85 13.